Välkommen till NOOAM!

 Den nordiska föreningen för arkeologiska friluftsmuseer

NOOAM är numera nedlagt. Flera svenska anläggningar ingår nu i FRI, den svenska sammanslutningen för friluftsmuseer. I övriga Norden finns också olika nationella nätverk. De svenska f.d. NOOAM-medlemmarna kommer att fortsätta träffas i ett enklare nätverk.

NOOAM:s sista möte på Stavgard, Gotland, oktober 2017