Bli medlem

NOOAM är numera nedlagt. Flera svenska anläggningar ingår nu i FRI, den svenska sammanslutningen för friluftsmuseer. I övriga Norden finns också olika nationella nätverk. De svenska f.d. NOOAM-medlemmarna kommer att fortsätta träffas i ett enklare nätverk.

Medlemsavgift

Organisation, anläggning , projekt

Medlemskap i NOOAM kan sökas av arkeologiska friluftsmuseer eller anläggningar och projekt som arbetar med att levandegöra historia genom pedagogik och/eller experimentell arkeologi och teknik i Norden. 

Enskild medlem

Resurser är en annan viktig medelmskategori  - här kan enskild medlem intreserrad och kunnig av dåtida tekniker etc också söka medlemskap.

Medlemsavgift

Medlemskap i NOOAM kostar 250 kr/år för juridiska personer (dvs anläggningar, museer, projekt etc).
Enskilda resurspersoner kan också söka medlemskap för 100 kr/år.

Bankgiro 318 5626

För medlem utanför sverige

Bic/swift:  SWEDSESS
IBAN: SE6380000803090730553179

 

Medlemskap

Enligt föreningens stadgar blir man fullvärdig medlem först när man betalt sin avgift. Därför är det viktigt att Ni betalar i god tid innan höstens årsmöte så att Ni erhåller er fullvärdiga rösträtt.

Föreningen Nooam adress

c/o Arwo Pajusi (sekreterare) Fastlycke 385 97 SÖDERÅKRA

Org.nr 804442-3074

 

email info@nooam.se

 

BilagaStorlek
PDF icon Medlemsavgift NOOAM.pdf147.28 KB