Eketorps borg

Eketorps borg är en helt utgrävd och rekonstruerad (återuppbyggd) fornborg där rekonstruktionerna har gjorts direkt på själva fornlämningen. Ringmuren är fem meter hög och sex meter bred och innanför den ligger järnåldershus i sten och medeltida skiftesverkshus i trä som har byggts upp med gamla hantverksmetoder och material.

Få platser i Sverige har så många fornminnen som Öland. Det finns 19 fornborgar från järnåldern, men endast en som har grävts ur helt och rekonstruerats. Utgrävningarna skedde mellan 1964-74, rekonstruktionerna påbörjades därefter och 1984 invigdes museet i den återuppbyggda borgen av kung Carl XVI Gustaf.

Projektet "Eketorp rediviva" var det mest omfattande i sitt slag i Sverige med särskilda medel anvisade till Riksantikvarieämbetet. Förhoppningen är att Eketorp skall stimulera intresset för arkeologi och kulturhistorisk forskning. Ägare och förvaltare av fastigheten är Riksantikvarieämbetet.

De arkeologiska utgrävningarna, som utfördes åren 1964-1973, visade att Eketorp haft tre bebyggelsefaser, två under järnåldern, och en under medeltid.

Eketorp I, 300-400 e.Kr.
Eketorp II, 400-650 e.Kr.
Eketorp III, 1170-1240 e.Kr.

Brunnen mitt på gården, uppmärksammades av Linné den 8 juni 1741, har funnits där sedan borgens äldsta period och ger fortfarande vatten. Museet presenterar ett urval av den enorma mängden (ca 26 000) föremål som påträffades i samband med utgrävningarna.

Välkommen in i bostadshus och verkstäder, titta och prova på olika föremål som användes för hantverk och i hushållen. Tamdjur strövar omkring och människor i olika sysslor hjälper till att göra historia levande. Datum för våra evenemang hittar du under fliken evenemang.

Sedan 2002 driver Kalmar Läns Museum, avd Alla Tiders Historia, verksamheten på Eketorps borg med en organisation som är som störst under säsong då borgen är öppen.

Besöksadress: 
Eketorp, Öland