Ekehagens forntidsby

Inbäddat i en fridfull ekskog ligger Ekehagens Forntidsby, en oas att landa i. Ekehagen är ett arkeologiskt upplevelsecentra som berättar om Sveriges äldsta historia, stenålder, brons- och järnålder. Som besökare kliver du in i en annan tid och upplever livet under förhistorien!

I början av 1980-talet presenterade Falköpings kommun en ny turistutredning. I den lades stor vikt vid Falköpings rika kulturarv, vilket sades vara en viktig resurs för turismen i kommunen. Ett förslag var att bygga en stenåldersby där besökarna själva kunde delta i livet på forntiden. Därmed skulle även allmänhetens intresse för områdets fornlämningar öka.
 
Lejre forsögscenter i Danmark fanns som förebild när Ekehagens Forntidsby började byggas 1981/82. Områdets lämplighet och den lokala hembygdsföreningens stora intresse var avgörande för placeringen i Åsarp.

På Ekehagen finns sju boplatsmiljöer från förhistoriens huvudepoker stenålder, bronsålder och järnålder. Boplatserna har fått var sitt hörn av byn där även omgivande landskap och miljö formats till en så troligt bild av förhistorisk miljö som möjligt.

Flertalet boplatser är uppförda som rekonstruktioner, dvs de har en arkeologisk utgrävning som förlaga. Utifrån fynd av exempelvis stolphål och andra boplatslämningar samt arkeologiskt vetande, görs en tolkning av hur boplatsen kan ha sett ut. Hus och hyddor byggs upp av material och med teknik som är sannolik för tidsperioden.

I örtagården kan du studera växter som forntidens människor använde till sin matlagning och läkekonst.

Många av dessa växter anser vi idag vara ogräs eller utan värde för vår kost, men faktum är att många av dem tillhör de mest näringsrika födoämnen vi har. Nässlor t. ex. innehåller många vitaminer och vassrötter är rika på kolhydrater.

Sommartid flyttar djuren in på Ekehagen igen! En del av dem får du klappa. Andra trivs bäst när du bara tittar och pratar lite snällt med dom. Djuren är av lantras och bidrar till att hålla byn öppen men också till att levandegöra miljöerna.

Besöksadress: 
Ekehagens Forntidsby, Åsarp